Tadbir Urus

 • JKK-TPA
 • JK Pemandu Kajian Pembaharuan Perkhidmatan Awam
 • JK Induk Kajian Pembaharuan Perkhidmatan Awam
 • JKT Pembangunan Organisasi
 • JKT Pembangunan Bakat dan Perkhidmatan
 • JKT Dasar Saraan
 • JKT Pasca Perkhidmatan
 • JKT Penyampaian Perkhidmatan

JKK-TPA : Jawatankuasa Kabinet Transformasi Perkhidmatan Awam
JKT : Jawatankuasa Teknikal

Terma & Rujukan

JK Pemandu Kajian Pembaharuan Perkhidmatan AwamJK Induk Kajian Pembaharuan Perkhidmatan AwamJK Teknikal Kajian Pembaharuan Perkhidmatan Awam
 1. Mempertimbangkan cadangan penambahbaikan prinsip-prinsip baharu dalam Kajian Pembaharuan Perkhidmatan Awam kepada JKK-TPA.
 2. Mengemukakan laporan dan cadangan kepada JKK-TPA untuk pertimbangan.
 1. Menentukan hala tuju Kajian Pembaharuan Perkhidmatan Awam selari dengan aspirasi Kerajaan.
 2. Meneliti cadangan dasar baharu dalam Kajian Pembaharuan Perkhidmatan Awam.
 3. Menjalankan semakan menyeluruh ke atas sistem saraan, struktur organisasi, pengurusan sumber manusia dan perhubungan majikan-pekerja.
 4. Meneliti cadangan kajian dan mempelawa cadangan/input daripada pelbagai pihak termasuk penjawat awam.
 5. Mengemukakan laporan dan cadangan kepada JK Pemandu Kajian Pembaharuan Perkhidmatan Awam untuk pertimbangan.
 6. Meneliti implikasi perundangan dan pelaksanaan ke atas cadangan.
 7. Mencadangkan tarikh kuat kuasa pelaksanaan Kajian Pembaharuan Perkhidmatan Awam .
  1. Menjalankan kajian dasar :
   • struktur organisasi
   • skim perkhidmatan
   • perkhidmatan dan kemajuan kerjaya
   • pembangunan bakat
   • saraan
   • pencen
   • perhubungan majikan dan pekerja
   • penyampaian perkhidmatan
  2. Mengkaji cadangan/input daripada pelbagai pihak termasuk penjawat awam, kesatuan, persatuan sekerja, NGO dan pihak lain yang berkaitan.
  3. Mengemukakan laporan dan cadangan kepada JK Induk Kajian Pembaharuan Perkhidmatan Awam untuk pertimbangan.
  (Sekretariat penuh dan bersifat sepenuh masa)