Inisiatif Jangka Sederhana

Tempoh pelaksanaan tidak lebih daripada lapan belas (18) bulan

Struktur

 • Pengasingan Saraan
 • Lantikan Berdasarkan Position-Based/Job Description
 • Jadual Gaji Berdasarkan Kluster Perkhidmatan
 • Perkhidmatan Berasaskan Komuniti (CBO/NGO)

Tadbir Urus

 • Kajian Pertindihan Fungsi
 • Kawalan Saiz
 • Penyuraian Perjawatan
 • Toleransi Perjawatan

Sistem dan Prosedur

 • Penurunan Kuasa Perkhidmatan dan Pembangunan Organisasi Kepada Ketua Jabatan/Perkhidmatan
 • Penurunan Kuasa Program Tajaan Latihan
 • Ganjaran Berdasarkan Prestasi
 • Penstrukturan Semula Elaun/Kemudahan
 • Tambah Baik Pelaksanaan Skim KWSP