Inisiatif Jangka Pendek (Quick Win)

Mulai November 2018 (tempoh pelaksanaan kurang daripada enam (6) bulan)

Struktur

 • Akta Perkhidmatan Awam
 • Kerangka Kepimpinan Perkhidmatan Awam
 • Dasar Pembangunan Sumber Manusia
 • Digital Government Comptencies and Capability Readiness (DGCCR)

Tadbir Urus

 • MyPerformance
 • Kawalan Saiz Perkhidmatan Awam
 • Penambahbaikan Urusan Kenaikan Pangkat
 • Pelaksanaan Flexible Working Arrangement (FWA)
 • Pelaksanaan Alternative Service Delivery
 • Pelaksanaan Tahap Pengamalan dan Pemantapan Nilai Penjawat Awam

Sistem dan Prosedur

 • Best of The Best Leadership and Development (BOBLAD)
 • Kajian ke Atas Gantian Cuti Rehat (GCR)