Inisiatif Jangka Panjang

Tempoh pelaksanaan tidak lebih daripada 24 bulan

Struktur

  • Pindaan Takrif Perkhidmatan Awam Dalam Perlembagaan Persekutuan
  • Pengurangan Skim Perkhidmatan ke Arah Schemeless
  • Pembentukan Struktur Gaji Yang Kompetitif

Tadbir Urus

  • Syarat Lantikan Berdasarkan Kelayakan Minima ataupun Lebih Tinggi Dalam Bidang Berkaitan
  • Seragam Gaji Permulaan Ikut Skim Perkhidmatan
  • Perluasan Penurunan Kuasa Program Tajaan Latihan
  • Pelaksanaan Pencen Bercarum