Fokus Pembaharuan: Struktur

Memfokuskan kepada kecekapan, keberkesanaan, professionalisme dan sifat demokratik Perkhidmatan Awam.

Usaha pembaharuan berkaitan struktur akan menggalakkan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik serta meningkatkan akuantabiliti.

Usaha-usaha ini termasuk:

  • Penstrukturan semula organisasi;
  • Meningkatkan pengurusan sumber manusia dan latihan;
  • Menambah baik faedah gaji dan kebajikan sambil memastikan kelestarian kekangan fiskal keseluruhan;
  • Memperkukuhkan langkah-langkah bagi pengurusan prestasi;
  • Penyertaan awam;
  • Ketelusan; dan
  • Usaha membanteras rasuah.