CARTA PERBATUAN (2018 - 2020)

Quick-win – mulai Nov 2018 (kurang daripada 6 bulan)
Sederhana (tidak lebih daripada 18 bulan)
Panjang (tidak lebih daripada 24 bulan)
STRUKTUR
 1. Akta Perkhidmatan Awam
 2. Kerangka Kepimpinan Perkhidmatan Awam
 3. Dasar Pembangunan Sumber Manusia
 4. Digital Government Comptencies and Capability Readiness (DGCCR)
 1. Pengasingan saraan
 2. Lantikan berdasarkan position-based / job description
 3. Jadual gaji berdasarkan Kluster Perkhidmatan
 4. Perkhidmatan berasaskan komuniti (CBO/NGO)
 1. Pindaan takrif Perkhidmatan Awam dalam Perlembagaan Persekutuan
 2. Pengurangan Skim Perkhidmatan ke arah Schemeless
 3. Pembentukan struktur gaji yang kompetitif - BS
TADBIR URUS
 1. MyPerformance
 2. Kawalan saiz perkhidmatan awam
 3. Penambahbaikan urusan kenaikan pangkat
 4. Pelaksanaan Flexible Working Arrangement (FWA)
 5. Pelaksanaan Alternative Service Delivery
 6. Pelaksanaan Tahap Pengamalan dan Pemantapan Nilai Penjawat Awam
 1. Kajian pertindihan fungsi
 2. Kawalan saiz
 3. Penyuraian perjawatan
 4. Toleransi perjawatan
 
SISTEM DAN PROSEDUR
 1. Best of the best Leadership and Development (BOBLAD)
 2. Kajian ke atas GCR
 1. Penurunan kuasa perkhidmatan dan pembangunan organisasi kepada Ketua Jabatan /Perkhidmatan
 2. Penurunan kuasa program tajaan latihan
 3. Ganjaran berdasarkan prestasi
 4. Penstrukturan semula elaun /kemudahan
 5. Tambah baik Pelaksanaan skim KWSP
 1. Syarat lantikan berdasarkan kelayakan minima atau pun lebih tinggi dalam bidang berkaitan
 2. Seragam Gaji Permulaan Ikut Skim Perkhidmatan
 3. Perluasan penurunan kuasa program tajaan latihan
 4. Pelaksanaan Pencen Bercarum

TAHUN 2018
AKTIVITIJanFebMacAprMeiJunJulOgoSepOktNovDis
Libat urus dalaman JPA
Libat urus antara Kesatuan/Kementerian
Kajian teknikal mengikut fungsi teras dan kepakaran
Mengadakan kajian perbandingan amalan terbaik
Penyediaan dan pemurnian kertas cadangan
Pembentangan di Mesyuarat JKK-TPA
Pelaksanaan Inisiatif Jangka Pendek (6 bulan)
TAHUN 2019
Pelaksanaan Inisiatif Jangka Pendek (6 bulan)
Pelaksanaan Inisiatif Jangka Sederhana (18 bulan)
TAHUN 2020
Pelaksanaan Inisiatif Jangka Panjang (24 bulan)

Pelaksanaan inisiatif adalah termasuk:

 1. Penyediaan Pekeliling Perkhidmatan;
 2. Taklimat kepada Pengurus Sumber Manusia di Kementerian/Jabatan;
 3. Libat urus penambahbaikan; dan
 4. Penyediaan laporan kajian.