Dasar Keselamatan

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Dasar Keselamatan ICT(DKICT) JPA

Muat turun: Dasar Keselamatan ICT JPA atau lihat dokumen dalam format Flipbook: Dasar Keselamatan ICT JPA

Manual Enkripsi

Muat turun: Manual Enkripsi Microsoft Office Word 2013, Manual Enkripsi Microsoft Office Excel 2013, Manual Enkripsi Adobe Acrobat 2007, Manual Enkripsi Microsoft Office Excel 2007, Manual Enkripsi Microsoft Office Word 2007 dan Manual Enkripsi Microsoft Office Word 2003